Jessi Colter — Storms Never Last

ნახვები: 368,156 | ხანგრძლივობა: 07:20 | გადმოწერა →


სხვა მხატვრების ვიდეოები Jessi Colter:

I'm Not Lisa with Lyrics Storms Never Last PSALM 75 Unto Thee Come On In Here I Am (1976)